Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
[ Разширено търсене ] Bookmark and Share   english   Bulgarian  

Изглед:
 Продавам 
Обши условия

Общи условия
за ползване на Ebay-abg –Онлайн аукцион
Този документ описва условията и правилата за ползване на услугите достъпни чрез сайта Ebay-abg –Онлайн аукцион.В Общите Условия са използвани следните термини:


"онлайн аукцион" – търг, стартиран през сайта Ebay-abg –Онлайн аукцион;
"потребител" - всяко лице, регистрирало се да ползва услугите на сайта;
"продавач" - потребител, който стартира онлайн търг;
"купувач" - потребител, спечелил онлайн търг;
"сделка" - счита се, че има търговска сделка за покупко-продажба, когато купувач е спечелил онлайн търг
"рейтинг" - точкова система, чрез която се отчитат отзивите на потребителите един за друг;
"запазена цена" – минималната цена, при която продавачът е съгласен на сделка;
"купи сега цена" – цена, при която може да бъде осъществена продажба и без наддаване.

Всеки регистриран потребител на Ebay-abg –Онлайн аукцион може :

- да стартира онлайн аукцион (търг);

- да купува или участва в наддаването по търгове, стартирани от друг потребител.


Общите Условия са задължителни за всеки регистрирал се потребител. Всяко лице, изпратило заявка за регистрация е съгласно Общите Условия. Ebay-abg –Онлайн аукцион запазва правото едностранно да прави промени в Общите Условия. Всички потребители, които продължат да ползват услугите на сайта, потвърждават, че са съгласни с промените в Общите Условия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Всяко лице, желаещо да ползва услугите на сайта трябва да се регистрира. Физическо Лице, което има право да направи своя регистрация, трябва да е навършило 18 години и да е дееспособно.
За да се направи регистрация на Юридическо лице, то трябва да има представляващо го физическо(и) лице(а).

Регистрацията на Физически или Юридически лица е напълно безплатна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА
Сайтът си запазва правото да откаже регистрация. Също така има право по всяко време да прекрати регистрация без предизвестие. Ако случая изисква, има право да поиска допълнителни данни и документи за идентификация на лицата, като гарантира, че няма да предоставя личните данни на трети лица.

Сайтът не е посредник, не участва и не носи отговорност по никакъв начин за сделките, които се сключват между купувачи и продавачи

Общи Разпоредби за Онлайн търгове

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Купувач е вскяко лице, което:

- е начело в наддаването при обявяването на края на търга (важи за случаите без запазена цена);
- е начело в наддаването при обявяването на края на търга и е достигната "запазената цена" (важи за случаите със запазена цена);
- е използвал "купи сега цена" (важи за случаите с "купи сега цена");

Когато е налице сделка, купувачът е длъжен да закупи стоката от продавача, съгласно описаните в онлайн аукциона условия за плащане и доставка.

Ebay-abg –Онлайн аукцион не събира такси от купувачите

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА


Всеки продавач има право да обяви начало на онлайн търг с произволна стока при следните условия:

- Продуктът да не е забранен от Българското законодателство;

- Продуктът да отговаря на изисванията на Българското законодателство и в случаите, в които е изискваемо, да притежава всички необходими лицензи, разрешителни и патенти;

- Продуктът да бъде представен чрез текст, изображения и графики, които не подвеждат купувача;

- Предварително да бъдат описани и разяснени всички условия по плащане и доставка на стоката.
Когато е налице сделка, продавачът трябва да е в състояние да достави стоката на купувача, а тя трябва да отговаря на описанието в онлайн търга.
Продавачът няма право да иска от купувача допълнителни такси, надценки, ДДС и други доплащания при положение, освен ако предварително не са посочени такива в онлайн търга.
Продавача няма право да стартира онлайн търг в следните случаи:

- Представянето на стоката съдържа нецензурни или противоречащи на добрите нрави думи и изрази;

- Представянето на стоката съдържа изображения с агресивни сцени (вкл. сцени на насилие, садизъм, детска порнография);

- Представянето на стоката съдържа рекламни линкове;

- За представянето на стоката се използва неправомерно чужда марка и / или се използва чужда интелектуална собственост, без съгласието на носителите на авторските права;

- Търгът е стартиран в неподходяща категория.

От продавачите НЕ се събират такси

Ebay-abg –Онлайн аукцион не носи отговорност, когато вследствие нарушение функционалността на сайта са настъпили нежелани последици, вкл. неосъществени сделки между купувачи и продавачи.

Използвайки този сайт Вие се съгласявате с Ebay-abg - Онлайн аукцион Общи условия