Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
[ Разширено търсене ] Bookmark and Share   english   Bulgarian  

Изглед:
 Продавам 
Такси

Такса за търг
Такса за вписване
От 0.01 Лева До 1.00 Лева 0.00%
От 1.00 Лева До 5.00 Лева 0.00%
От 5.00 Лева До 25.00 Лева 0.00%
От 25.00 Лева До 100.00 Лева 0.00%
От 100.00 Лева До 500.00 Лева 0.00%
От 500.00 Лева До 5,000.00 Лева 0.00%
От 5,000.00 Лева До Above 0.00%
End of Auction Fee - Платено от прадавача
От 0.01 Лева До 7.00 Лева -
От 7.00 Лева До 10.00 Лева 0.00%
От 10.00 Лева До 50.00 Лева 0.00%
От 50.00 Лева До 250.00 Лева 0.00%
От 250.00 Лева До 1,000.00 Лева 0.00%
От 1,000.00 Лева До Above 0.00%
Seller Verification Fee 5.00 Лева, фиксирана такса

Типове профили за магазини
Advanced Store 1000 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Basic Store 200 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Medium Store 500 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Limited Lifetime 1 5000 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Free Store 50 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Limited Lifetime 3 50000 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Limited Lifetime 2 10000 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]
Ulitmate Lifetime 999999 артикула, Цена: -, фиксирана такса, [ Предпочитани магазини ]

Използвайки този сайт Вие се съгласявате с Ebay-abg - Онлайн аукцион Общи условия